Toggle popup

  Pyydä yrityksellesi tarjous kansainvälisestä kuljetuksesta

  fi

  Vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskeva kansallinen laki muuttuu syyskuun alussa


  [caption id="attachment_51580" align="alignnone" width="1200"] FREJAn monipuolisiin kansainvälisiin kuljetuspalveluihin lukeutuvat myös ADR-kuljetukset.[/caption]

  Uusi vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskeva laki tulee voimaan 1.syyskuuta 2023. Traficomin mukaan uudistuksen konkreettiset muutokset koskevat muun muassa VAK-kuljetusten valvontaa ja lain rikkomisesta johtavia seuraamuksia. Lisäksi muutoksia tulee kuljetukseen liittyvää tilapäistä säilytystä koskevaan sääntelyyn. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

  FREJAn kalustossa noin 100 VAK-kuljetuksiin soveltuvaa thermotraileria

  Suomessa FREJAn kalustoon kuuluu noin sata lämpötilasäädeltyä traileria, jotka soveltuvat pääosin myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin.

  - Käytännössä kansainvälinen kuljettaminen eli ADR-säännöstö ei muutu. Muutos koskee kansallista säännöstelyä, eli VAK-lakia. Meidän toimintaamme uudistus koskettaa esimerkiksi tilapäisen säilyttämisen (terminaalin) säännöstön osalta, Thermo Director Marko Ruotsalainen sanoo.

  Lakiuudistuksen myötä terminaalille pitää tehdä pelastussuunnitelma ja määrittää vastuuhenkilö, jotka ilmoitetaan Traficomin rekisteriin.

  Nykyinen VAK-laki on vuodelta 1994. Uudistuksen on pyritty yhtenäistämään nykyistä vanhentunutta sekä osin epäselvää sääntelyä.

  VAK-kuljetuksia tarvitaan monella eri toimialalla

  Suomen ulkomaankaupan vaarallisten aineiden vienti- ja tuontikuljetuksia koskettavat säännöt ja määräykset määritellään ADR:ssä, Euroopan unionin ja YK:n sopimuksessa vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista. Useat teollisuudenalat, kuten kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitokset, tarvitsevat maantiekuljetuksia teollisuudelle ja vähittäismyynnille. Vaarallisia aineita kuljetetaan myös maa- ja metsätalouden alalla, kun kuljetetaan lannoitteita ja torjunta-aineita.

  Tavallisten kulutustuotteiden, kuten aerosolien ja maalien, lisäksi vaarallisia aineita kuljetetaan muun muassa polttoaineiden ja kaasujen muodossa. Myös jätteitä kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti, mikäli niissä on vaaralliseksi luokiteltuja ominaisuuksia.

  Vaaralliset aineet on luokiteltu eri vaaraluokkiin ja pakkausryhmiin ominaisuuksiensa perusteella, ja niiden kuljettaminen edellyttää tietyntyyppisiä pakkausmateriaaleja ja merkintöjä. Kuljetusliikkeen tehtävänä on esimerkiksi huomioida, mikäli vaarallista ainetta koskettavat jotkin reittirajoitukset.

  Vaarallisten aineiden kuljetuksessa on noudatettava tiukkoja vaatimuksia ja varmistettava, että kaikki heidän kuljettamansa aineet ovat asianmukaisesti luokiteltu, pakattu ja merkitty ADR:n ja muiden kansainvälisten säädösten ja määräysten mukaisesti.

  Esimerkiksi räjähteiden kuljetus edellyttää erityisiä turvatoimia ja -varusteita, kuten räjähdyssuojattuja ajoneuvoja, tarkkoja reittisuunnitelmia ja turvallisuusvartiointia. Syövyttävien aineiden kuljetus puolestaan vaatii tiivistä ja asianmukaista pakkausta sekä asianmukaista varastointia ja käsittelyä, jotta aineiden vuotoja voidaan välttää.

  Traficomin VAK-haku

  VAK-hakupalvelun tarkoituksena on koota yhteen keskeisimmät määräykset sähköisessä muodossa sekä helpottaa ja nopeuttaa vaarallisten aineiden erityismääräysten löytämistä laajasta taulukosta.

  Kokeile VAK-hakua!

  Tarvitsetko lämpötilasäädeltyä kuljetusta tai vaarallisen aineen kuljetusta, ota yhteyttä!