Pyydä yrityksellesi tarjous kansainvälisestä kuljetuksesta

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Incoterms 2020

  Incoterms® (International Commercial Terms) on osto- ja myyntisopimuksia määrittelevä toimituslausekkeiden kokoelma. Kansallisissa ja kansainvälisissä kuljetuksissa Incoterms® määrittelee esim. milloin vastuu siirtyy myyjältä ostajalle, ja kuka osapuolista vastaa kuljetuksen aikaisista kustannuksista. Incoterms® on Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) rekisteröity tavaramerkki.

  da_DKen_GBfinb_NOpl_PLsv_SE

  Incoterms® 2020

  Uudet Incoterms® 2020 -toimitusehdotastuivat voimaan vuoden 2020 alussa. Kyseessä on kahdeksas painos kansainvälisen kaupan toimitusehdoista, joita Kansainvälinen Kauppakamari on ylläpitänyt vuodesta 1936.
  Incoterms® 2020 sisältää yksitoista toimituslauseketta.

  Ainoa varsinainen toimituslausekemuutos muutos vuoden 2020 alusta voimassa olevissa lausekkeissa on, että DAT (Delivered at Terminal) on nimetty uudelleen DPU (Delivered at Place Unloaded). Lausekkeen sisältö säilyy muuttumattomana, vain nimi muuttuu.

  Muistilistamme olennaisiin toimitusehtojen määrittelemiin vastuisiin myyjän ja ostajan välillä.

  Tutustu FREJAn Incoterms® 2020 -muistilistaan.

  Incoterms 2020

  Täysi kuvaus (EN)

  Kaikille kuljetusmuodoille sopivat toimituslausekkeet

  EXW, Ex Works (nimetty paikka)
  Kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen hänen käytettäväkseen sovitussa paikassa. Ostaja vastaa sen jälkeen kaikista kustannuksista ja riskeistä.

  FCA, Free Carrier (nimetty paikka)
  ”Vapaasti rahdinkuljettajalla” tarkoittaa sitä, että myyjä toimittaa tavaran luovuttamalla sen vientiselvitettynä ostajan osoittamalle rahdinkuljettajalle. Lauseke sopii kaikkiin kuljetusmuotoihin, myös konttiliikenteeseen ja yhdistettyihin kuljetuksiin.

  CPT, Carriage Paid To (nimetty määräsatama)
  ”Kulut ja rahti maksettuina” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle luovuttamalla sen rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla. Sen lisäksi myyjä maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan. Lauseke sopii kaikkiin kuljetusmuotoihin, myös konttiliikenteeseen ja yhdistettyihin kuljetuksiin.

  CIP, Carriage And Insurance Paid To (nimetty määräsatama) 
  ”Kuljetus ja vakuutus maksettuina” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle luovuttamalla se rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla. Sen lisäksi myyjä maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan ja vakuuttaa tavaran ostajan puolesta. Lauseke sopii kaikkiin kuljetusmuotoihin, myös konttiliikenteeseen ja yhdistettyihin kuljetuksiin. Huom. uusimmissa toimituslausekkeissa myyjän vähimmäisvaatimus vakuutusturvalle ostajan kuljetusriskin kattamiseksi laajeni.

  DPU (Delivered at Place Unloaded)
  ”Toimitettuna terminaalissa” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäviksi kuljetusvälineestä purettuna nimetyssä terminaalissa nimetyssä määräpaikassa tai määräsatamassa. “Terminaali” voi olla avoin tai katettu paikka, kuten laituri, varasto, konttipiha tai tie- rautatie- tai lentoterminaali. Myyjä vastaa kaikista riskeistä kuljetuksen aikana siihen asti, kunnes tavara on purettu terminaaliin nimetyllä määräpaikalla.

  DAP, Delivered At Place
  “Toimitettuna määräpaikalle” tarkoittaa, että myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen hänen käytettäväkseen nimetyllä määräpaikalla saapuneesta kuljetusvälineestä purettavaksi. Myyjä vastaa kaikista kuljetuksen aikaisista riskeistä viedessään tavaran nimettyyn paikaan.

  DDP, Delivered Duty Paid (nimetty paikka)
  ”Toimitettuna tullattuna” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle ajoneuvossa nimetyssä määräpaikassa, purettavaksi saapuvasta ajoneuvosta ja tuontitullattuna. Lauseke sopii kaikkiin kuljetusmuotoihin, myös konttiliikenteeseen ja yhdistettyihin kuljetuksiin.

  Vain merikuljetuksille sopivat toimituslausekkeet

  FAS, Free Alongside Ship (nimetty lastaussatama)
  ”Vapaasti laivan sivulla” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran asettamalle sen ostajan käytettäväksi aluksen vieressä nimetyssä lastaussatamassa vientiselvitettynä.

  FOB, Free On Board (nimetty lastaussatama)
  ”Vapaasti aluksessa” kuvaa kauppatapaa, jos myyjä toimittaa tavaran ostajalle lastaamalla sen ostajan nimeämään alukseen vientiselvitettynä.

  CFR, Cost and Freight (nimetty määräsatama)
  ”Kulut ja rahti maksettuina” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle lähtösatamassa lastaamalla sen alukseen vientiselvitettynä. Sen lisäksi myyjä maksaa merirahdin määräsatamaan.

  CIF, Cost, Insurance and Freight (nimetty määräsatama)
  ”Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina” kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle lähtösatamassa lastaamalla sen alukseen vientiselvitettynä. Sen lisäksi myyjä maksaa merirahdin määräsatamaan ja vakuuttaa tavaran ostajan puolesta.

  Myyjä solmii sen lisäksi vakuutussopimuksen, joka kattaa ostajan riskin tavaran tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta kuljetuksen aikana. Ostajan tulisi huomata, että CIF-lausekkeen mukaan myyjän edellytetään hankkivan vakuutuksen vain vähimmäisehdoin. Jos ostaja haluaa laajemman vakuutussuojan, hänen on sovittava siitä myyjän kanssa tai tehtävä oman vakuutusjärjestelynsä. Vakuutus on pakollinen vain kun toimitusehdoksi valitaan CIP. FREJA suosittelee kuljetusvakuutusta myös muiden kuljetusehtojen piirissä.

  ME LÖYDÄMME SINULLE RATKAISUN

  Tarvitsetko kansainvälistä maantiekuljetusta, merikuljetusta, lentorahtia tai ratkaisua vaativalle erikoiskuljetukselle?

  Täytä lomake, me palaamme asiaan!
   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and Terms of Service apply.