Pyydä yrityksellesi tarjous kansainvälisestä kuljetuksesta

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  EU:n liikkuvuuspaketti

  da_DKen_GBfipl_PLsv_SE

  EU:n liikkuvuuspaketti ja sen vaikutukset kansainvälisiin maantiekuljetuksiin

  EU:n liikkuvuuspaketti (Mobility Package) koskee koko tieliikenteen säännöstöä EU:n sisämarkkina-alueella. Liikkuvuuspaketti on jaettu kolmeen osapakettiin, ja osuuksia uusista säännöksistä on käynnistetty jo vuodesta 2017 lähtien.

  EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin ja nyt Suomessakin voimaan tulleiden ja vielä tulossa olevien lakimuutosten tavoitteena on yhdenmukaistaa raskaan tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädäntöä ja samalla edistää EU:n jäsenmaiden tasapuolista kilpailua EU:n sisämarkkinoilla.

  Kerromme tällä sivulla liikkuvuuspaketin vaikutuksista kansainväliseen tavaraliikenteeseen huolitsija- ja kuljetusliikkeen näkökulmasta.

  Traficomin mukaan säännösten kansallinen täytäntöönpano tuo myös muutoksia liikennepalvelulakiin sekä työntekijöiden lähettämisestä ja ylikuormamaksusta annettuihin lakeihin. Muutokset astuivat voimaan vaiheittain kevään 2022 aikana.

  Miten voimme auttaa?

  Infograafi Ota yhteyttä

  Liikkuvuuspaketin tuomat tärkeimmät muutokset kansainvälisiin rahtikuljetuksiin EU:ssa

  Alla on lueteltu tärkeimmät muutokset, jotka vaikuttavat kustannuksiin EU:n maanteiden tavaraliikenteen liikkuvuuspaketin täytäntöönpanon yhteydessä.

  Kuljettajat ja kuljetusyritykset

  • Kansainvälisissä kuljetuksissa toimiville kuljettajalle tulee taata mahdollisuus (kuljettajan tätä erikseen pyytämättä) palata kotiinsa tai yrityksen toimispisteeseen neljän viikon välein.
  • Kuljettajan ja vetoauton on palattava kotimaahansa (siihen maahan, jossa ajoneuvo on rekisteröity) kahdeksan viikon välein.
  • Kuljettajan on levättävä ajoneuvon (hytin) ulkopuolella kahden viikon välein. Kuljetusyrityksen on tarjottava tähän sosiaalitilat.
  • Kuljetusyrityksen tulee ilmoittaa kuljettajien komennukset IMI:n sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään liitetyille liikenteenharjoittajille tarkoitetussa erityisessä käyttöliittymässä. Euroopan rajojen yli kulkevat kuorma-autot tulee rekisteröidä manuaalisesti järjestelmään.
  • Kuljetusyritysten tulee maksaa kuljettajille vähintään kussakin jäsenvaltiossa sovellettava täysi vähimmäispalkka kuljettajien työskentelyn ajalta.
  • Rajanylitykset tulee rekisteröidä digitaalisiin ajopiirtureihin.
  • Kuljettajien palkkoihin tulee dokumentointivaatimuksia sekä manuaalista rekisteröintiä IMI:in, kunnes uusi digitaalinen yksikkö korvaa manuaalisen prosessin 20. elokuuta 2025 mennessä.
  • Liikenteenharjoittajien tulee voida osoittaa, että ne toimivat aktiivisesti jäsenvaltiossa, johon ne on rekisteröity.
  • muutoksia ajo- ja lepoaikasääntelyyn. (pääsääntöisesti muutokset ovat olleet voimassa jo 20.8.2020 lähtien).
  • Kevyillä tavara-ajoneuvoilla harjoitettavat kansainväliset kuljetukset tulevat ajo- ja lepoaikasääntelyn piiriin 1.7.2026.

  Kabotaasiliikenne ja yhdistetyt kuljetukset

  • yhdessä maassa saa suorittaa enintään kolme kabotaasiliikennettä seitsemän päivän aikana. Tämän ajanjakson jälkeen vetoauto ei saa saapua kyseiseen maahan neljään päivään.
  • kabotaasia koskevat tiukemmat säännöt.
  • kabotaasikuljettajien ja kolmansien maiden kuljettajien palkkojen tulee olla sen maan tasolla, jossa kuljetus suoritetaan.
  • Aikaisemmin Suomessa määrällisesti rajoittamattomiin yhdistettyihin kuljetuksiin, sovelletaan jatkossa samoja aika- ja määrärajoitteita kuin perusmuotoisessa kabotaasikuljetuksessa.

  Traficomin listaus liikkuvuuspaketin säädöksien aikataulusta

  Jo voimassa

  20.8.2020 ajo- ja lepoaikasääntelyn muutokset

  20.8.2020 rajanylitystiedon rekisteröinti (analogiset ajopiirturit)

  2.2.2022 rajanylitystiedon rekisteröinti (1.5.2006 jälkeen käyttöönotetut digitaaliset ajopiirturit sekä 15.6.2019 jälkeen käyttöönotetut ensimmäisen sukupolven älykkäät ajopiirturit)

  21.8.2023 kaikki uudet kuorma- ja linja-autot varustetaan toisen sukupolven älykkäällä ajopiirturilla

  Tulossa:

  Vuoden 2024 lopusta eteenpäin: vetoautojen analogiset piirturit ja 1.sukupolven digipiirturit kansainvälisissä kuljetuksissa on vaihdettava toiseen sukupolven älykkääseen ajopiirturiin

  31.12.2024 työajan seurantajakso muuttuu 28 päivästä 56 päivään

  2025 ensimmäisen sukupolven älykäs ajopiirturi (käyttöönotto 15.6.2019 jälkeen) on vaihdettava toisen sukupolven älykkääseen ajopiirturiin

  1.7.2026 kevyet tavara-ajoneuvot kansainvälisessä kuljetuksessa (kokonaismassaluokka 2,5–3,5tn) on varustettava toisen sukupolven älykkäällä ajopiirturilla

  Kansainvälisten kuljetusten kustannusten nousu on väistämätöntä

  Yhtenäiset säännöt, kuljettajien työolojen parantaminen ja kilpailun tasapuolistaminen ovat liikkuvuuspaketin hienoja tavoitteita. Rahdinkuljettajille ja huolintaliikkeille säännöstön voimaantulo osuu hankalaan ajankohtaan, kun covid19-pandemia epävakauttaa taloutta ja kuljetusmarkkinoita edelleen ja polttoaineen ja raaka-aineiden hinnat sekä muut toimintakulut ovat nousussa.

  Liikkuvuuspaketin lisäksi kansainvälisiin kuljetuksiin vaikuttaa myös kansallinen lainsäädäntö, johon on tullut muutoksia myös liikkuvuuspaketin ulkopuolelta, hallitusohjelmasta. Liikkuvuuspaketin kanssa samanaikaisesti voimaan tullut lakimuutos laajensi kuljetuksen tilaajan vastuuta. Nyt myös kuljetuksen tilaaja (huolintayritys tai kuljetusliike) voi joutua kuljetuksen rikkomuksista kuten väärästä kuormauksesta (ylikuorma) tai ajo- ja lepoaikasääntelyn rikkomisesta vastuuseen.

  Liikkuvuuspaketin voimaan tulolla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia rahdin liikkumiseen sisämarkkinassa.

  – Koko kuljetustoimintaketju on tällä hetkellä turbulenssin keskellä. Kuljettajapula on vaikeuttanut tilannetta jo pitkään ja toisaalta komponenttipula vaikuttaa saatavilla olevaan kuljetuskalustoon. Uusien kuorma-autojen hankintaväylät ovat tukossa ja varaosistakin on pulaa, FREJA Transport & Logistics Oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas sanoo.

  Suomen FREJA on kuitenkin valmistautunut jo pitkään liikkuvuuspaketin vaikutuksiin ja ennakoinut jo pitkään uusien säännösten vaikutuksia asiakkaiden kansainvälisiin kuljetuksiin. Huolinta-alan ammattilaiset, osaavat liikenteenhoitajat auttavat FREJAlla päivittäin tavaraa liikkumaan parhaalla mahdollisella tavalla pitkin Eurooppaa ja maailmaa.

  – Meillä on äärimmäisen hyvät alihankkijat ja hyvät kontaktit ympäri pääliiketoiminta-aluettamme, Keski-Eurooppaa. Liikkuvuuspaketin säännöstöllä pidetään huolta kansainvälisen autoliikenteen tärkeimmän lenkin eli kuljettajien hyvinvoinnista ja työoloista. Näistä asioita pitää kantaa vastuuta.

  Urmas toteaa, että liikkuvuuspaketin uusien säännösten myötä asiakkaiden on entistä tärkeämpää tehdä kuljetustilauksensa hyvissä ajoin.

  – Uskon, että hyvän ja rakentavan yhteistyön jatkamisella ja ylläpitämisellä on tämänkin uudistuksen läpiviennissä iso merkitys.

  Kuljettajien olosuhteiden parantuminen, nousevat palkka- ja polttoainekustannukset ja hallinnon lisääntyminen ovat tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat kansainvälisten kuljetusten rahtimaksujen rakenteeseen lähitulevaisuudessa.

  – Kansainvälisten kuljetusten koko kustannuskehitykseen liittyy valitettavasti suurta epävarmuutta, ja se vaikuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla suuresti hintarakenteeseen.

  Kaikki tässä liikkuvuuspakettia kuvaavassa artikkelissa mainitut tekijät lisäävät kapasiteettipaineita, kuljetusjärjestelyjen tarvetta ja nostavat edelleen kustannuksia.

  Älä epäröi kysyä liikkuvuuspaketin vaikutuksista omiin kansainvälisiin kuljetuksiisi. Kaikkien frejalaisten yhteystiedot löydät täältä.

  Lataa infograafi

  Lisää tietoa EU:n liikkuvuuspaketista

  Kansainvälinen maantiekuljetusjärjestö IRU
  European Comission Mobility Packace

  The European Transport Workers’ Federation (ETF)
  Mobility Package Next Steps

  Kuljetus- ja logistiikka-alan julkaisu Trans.info (tietoa esim. Saksan ja Alankomaiden vähimmäispalkoista kuljettajille)
  Key changes in road transport rules in EU nations in 2022

  Logy Ry:n Osto & Logistiikka
  EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti tuo muutoksia kuljetusalalle

  Liikenne- ja viestintäministeriö
  EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti tuo muutoksia Suomen lainsäädäntöön

  Kysymyksiä ja vastauksia EU:n liikkuvuuspaketista EU:n verkkosivuilla

  Aluehallintovirasto

  EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin täytäntöönpano toi muutoksia lähetettyjen työntekijöiden säännöksiin (lisätty 22.2.2022)

  Kabotaasikuljetus ja yhdistetyt kuljetukset

  Traficomin määritelmän mukaan kabotaasikuljetuksella tarkoitetaan maan sisäisiä kuljetuksia sellaisen kuljetusyrityksen toimesta, joka ei ole sijoittautunut kyseiseen maahan. Suomessa kuljetusten nykyinen määrä kabotaasikuljetuksissa, kolme kuljetusta viikon aikana tai vaihtoehtoisesti yksi kuljetus kolmen päivän aikana – mikäli kuljetusväline on saapunut tyhjänä maahan – säilyy ennallaan.

  Yhdistetyt kuljetukset ovat kuljetuksia, joissa kansainvälisesti EU:n sisällä, maantiekuljetuksen alku- tai loppuosuus suoritetaan rautatie- tai vesikuljetuksena, ja joissa maantiekuljetusosuus ei ylitä 150 km linnuntietä toisen kuljetusmuodon päättymisestä ja toinen kuljetusmuoto ylittää 100 km.

  Aikaisemmin Suomessa määrällisesti rajoittamattomiin yhdistettyihin kuljetuksiin, sovelletaan jatkossa samoja aika- ja määrärajoitteita kuin perusmuotoisessa kabotaasikuljetuksessa.

  ME LÖYDÄMME SINULLE RATKAISUN

  Tarvitsetko kansainvälistä maantiekuljetusta, merikuljetusta, lentorahtia tai ratkaisua vaativalle erikoiskuljetukselle?

  Täytä lomake, me palaamme asiaan!
   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and Terms of Service apply.