Pyydä yrityksellesi tarjous kansainvälisestä kuljetuksesta

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  fi

  Toimitusjohtaja Matti Urmas valittu Keskuskauppakamarin liikennevaliokuntaan


  Keskuskauppakamarin valiokunnissa vaikutetaan lainsäädäntöön kansallisella tasolla ja tehdään elinkeinoelämälle tärkeitä aloitteita sekä päätöksiä. Keskuskauppakamarin mukaan liikennevaliokunnassa on mukana yritysjohtajia ja liikenneasiantuntijoita eri puolilta Suomea.

  Valiokuntaa kuullaan Keskuskauppakamarin laatimiin liikennettä koskeviin lausuntoihin.

  FREJA Transport & Logistics Oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas on valittu Keskuskauppakamarin liikennevaliokuntaan.

  – Näin vaalikeväänä on mielenkiintoista aloittaa liikennevaliokunnassa. Yritysten elinvoima on suoraan kytköksissä kuljetusten toimivuuteen ja kustannuksiin, FREJA Transport & Logistics Oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas sanoo.

  Urmaksen mukaan FREJAn liiketoiminta kansainvälisten kuljetusten huolinta- ja kuljetusliikkeenä antaa koko ajan kattavan näkymän Suomen ulkomaankaupan nykytilaan. FREJAn asiakkaita ovat kaikenlaisille tavararyhmille tuontiin ja vientiin kuljetuksia tarvitsevat yritykset metsäteollisuudesta tukkukauppaan ja teollisuuteen sekä kemianteollisuudesta elintarvikealaan.

  Keskuskauppakamarilla on yhdeksän valiokuntaa

  Valiokuntien sihteereinä toimivat Keskuskauppakamarin asiantuntijat, jotka valmistelevat ja koolle kutsuvat kokoukset, joita järjestetään kerran kuussa. Liikennevaliokunnan vastaava asiantuntija Keskuskauppakamarissa on Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Johanna Sipola.

  Keskuskauppakamarilla on yhdeksän valiokuntaa:

  Keskuskauppakamari kertoo verkkosivuillaan, että liikennevaliokunnan tavoitteena on edistää sujuvaa liikennettä, Suomen eri alueiden saavutettavuutta ja kansainvälisiä yhteyksiä. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää myös liikennejärjestelmien kehittämistä ja yritysten logistiikkakustannusten hillitsemistä.

  – Muuttunut maailmantilanne on yksi merkittävä tekijä myös liikenteen kannalta. Venäjän hyökkäyssota merkittävimpänä esimerkkinä. Sodan vaikutukset heijastuvat moneen eri asiaan ja monella eri tavalla kansainvälisiin suhteisiin ja Suomen ulkomaankaupan kehittymiseenkin. Nämä kaikki taas vaikuttavat kansainvälisiin kuljetuksiin, Urmas sanoo.

  Keskuskauppakamari

  • Keskuskauppakamari edustaa yli 20 000 suomalaista yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin miljoona työntekijää.
  • Suomessa itsenäisiä kauppakamareita on 19. Ne toimivat ympäri Suomen ja ovat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistäviä alueellisia organisaatioita. Jokainen kauppakamari on puolestaan Keskuskauppakamarin jäsen.
  • Kauppakamarit pyörittävät myös yrityselämän itsesääntelypalveluja kuten välimiesmenettelyä ja Mainonnan eettistä neuvosta. Ne myös järjestävät esimerkiksi LKV-kiinteistönvälittäjätutkintokokeita ja HHT-kokeita (tavarantarkastajan pätevyysvaatimus).
  • Kauppakamarit pyrkivät parantamaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja edistävät kansainvälistymistä ja terveeseen kilpailuun pohjautuvaa markkinataloutta. Ne järjestävät myös kansainvälistymispalveluja ja koulutusta alueillaan.
  • Kauppakamareiden toiminta perustuu kauppakamarilakiin (2002/878). Kauppakamareille laissa osoitettuja julkisia tehtäviä on ulkomaankaupan asiakirjojen myöntäminen. Kauppakamarit myöntävät esimerkiksi alkuperätodistuksia ja ATA carnet -tulliasiakirjoja.
  • FREJA Transport & Logistics Oy on Helsingin, Turun ja Vaasan kauppakamarin jäsen.