Pyydä yrityksellesi tarjous kansainvälisestä kuljetuksesta

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  fi

  Merenkulkualalla hyväksyttäjä sovintoesityksiä


  Merenkulkualalla on päästy sopimuksiin ja työnseisaukset on peruttu. Suomen Laivanpäällystöliiton antama lakkovaroitus Suomen Varustamoille on peruttu. Lakon oli määrä alkaa lauantaina 16.3.2019. Myös Suomen Konepäällystöliiton työnseisaukset on peruttu hyväksytyn sovintoesityksen ansiosta.

  Suomen Laivanpäällystöliitto ja Suomen Varustamot uudistavat kansipäällystöä ja sairaanhoitajia koskevan työehtosopimuksen (ulkomaanliikenteen työehtosopimus) ja ulkomaanliikenteen pientonniston kansipäällystöä koskevan työehtosopimuksen.

  Suomen Konepäällystöliitto ry (SKL) ja Suomen Varustamot ry hyväksyivät viime viikolla sovittelija Jukka Ahtelan antaman sovintoesityksen.  Lakon piirissä olisi ollut noin 900 päällystön jäsentä. Suomen Konepäällystöliiton jäsenet työskentelevät merenkulussa alusten konepäällikköinä, konemestareina ja sähkömestareina.

  Sovintoesityksen mukaisesti uudistettiin Suomen Konepäällystöliitto ry:n ja Suomen Varustamoiden ulkomaanliikenteen konepäällystöä koskeva pääsopimus ja ulkomaanliikenteen konepäällystöä koskeva pientonnistoalussopimus.

  Molemmat uudet sopimuskaudet ovat voimassa 28.2.2021 asti.

  Suomen varustamoiden mukaan lähes 90 prosenttia Suomen viennistä ja tuonnista kulkee meriteitse merirahtina.