Pyydä yrityksellesi tarjous kansainvälisestä kuljetuksesta

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  fi

  FREJAn ja TL Transin fuusio on valmis


  [caption id="attachment_33533" align="alignnone" width="800"] Kattavassa kylmä- ja kuumakuljetuskalustossamme on 80 ATP/FRC-luokiteltua traileria.[/caption]

  PÅ SVENSKA
  IN ENGLISH

  Alkuvuodesta 2021 lähtien valmisteltu FREJA Transport & Logistics oy:n ja kruunupyyläisen TL Transin fuusio on valmis.

  Yrityskaupan myötä FREJAn kuljetuspalveluvalikoima kasvoi lämpötilasäädellyillä maantiekuljetuksilla ja noin 80 thermo-trailerilla.

  Tästä päivästä eteenpäin Kruunupyyssä on FREJAn toimipiste ja kaikki maksuliikenne siirtyy TL Transilta FREJAlle.

  – Nyt palvelemme asiakkaitamme entistä kokonaisvaltaisemmin heidän kansainvälisissä kuljetustarpeissaan, FREJA Transport & Logistics oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas sanoo.

  Myös TL Transilta FREJAn asiakkaiksi siirtyneet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä fuusion tuomiin etuihin.

  – Asiakaskentältä saatu palaute on ollut positiivista, kun olemme saaneet laajemman palveluvalikoiman ja asiakkaamme saavat nyt tarvittaessa tuttujen asiakaspalvelijoiden avulla myös vaikka meri- ja lentorahtia, FREJA Transport & Logisticsin lämpötilasäädeltyjen kuljetusten johtaja Jörgen Byskata toteaa.

  TL Transin omistivat Jörgen Byskata ja Marko Ruotsalainen. Yrityskauppa on FREJAn ensimmäinen yritysosto Suomen toiminnan aikana. Alun perin FREJA aloitti toimintansa Suomessa vuonna 2003, kun FREJA Group osti suomalaisen Maa ja Meri oy:n yhdessä toimitusjohtaja Matti Urmaksen kanssa.

  Kattava maantiekuljetuskalusto, meri- ja lentorahtipalvelut sekä projektikuljetukset

  Maa ja Meri Oy oli perustettu jo vuonna 1942. Silloin sen tehtävänä huolintaliikkeenä oli palvella Suomen puolustusvoimia kuljettamalla sotakalustoa

  FREJA Transport & Logistics -nimi otettiin käyttöön vuoden 2009 alussa, jolloin kaikkien FREJA-konsernin yritysten nimet yhtenäistettiin.

  FREJAn kansainvälisiin kuljetuspalveluihin kuuluvat kansainvälisten maantiekuljetusten (noin 850 traileria) lisäksi myös meri- ja lentorahti sekä projektikuljetukset.

  Pressukaluston lisäksi kalustossa on noin 80 lämpösäädeltyä traileria, jotka ovat hyväksyttyjä ADR-kuljetuksiin ja niistä löytyy asianmukaiset ADR-varusteet. Koko kalusto on myös ATP/FRC-luokiteltua. Kalusto soveltuu kuljetuksille, joiden lämpötila on -25 – +25 celsiusastetta.

  FREJAlla on pääkonttori Turussa sekä Kruunupyyn lisäksi Vantaalla ja Vaasassa. Vuonna 2020 FREJA Transport & Logistics oy:n liikevaihto oli noin 86 miljoonaa euroa. Suomen FREJA työllistää noin 60 alansa ammattilaista.

  Olemme itsenäinen maayhtiö, osa FREJA-konsernia, joka toimii Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Kiinassa. Toimipisteitä on kaikkiaan 32. Yhtiömme palveluksessa toimii n. 960 työntekijää.

  Lisätietoja fuusiosta antaa

  [caption id="attachment_8717" align="alignnone" width="300"]Matti Urmas FREJA Transport & Logistics Oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas.[/caption]

  FREJA Transport & Logistics oy
  Toimitujohtaja
  Matti Urmas

  matti.urmas@freja.fi
  +358400 244 044

  Fusionen mellan FREJA och TL Trans har slutförts

  Fusionen mellan FREJA Transport & Logistics och TL Trans i Kronoby, som förberetts sedan början av år 2021, har nu slutförts. Genom företagsaffären kompletteras FREJAs utbud av vägtransporter med cirka 80 temperaturreglerade trailers.

  Från och med i dag har FREJA ett kontor i Kronoby och all pengatrafik överförs från TL Trans till FREJA.

  – Nu ger vi våra kunder en mer enhetlig service än någonsin inom internationella transporter, säger Matti Urmas, VD för FREJA Transport & Logistics.

   

  Även de kunder som flyttat från TL Trans till FREJA har varit nöjda med de fördelar som fusionen medför.

  – Responsen från kunderna har varit positiv eftersom vi nu har ett bredare sortiment av tjänster. Nu kan våra kunder vid behov beställa till exempel sjö- och flygfrakt av kundservicepersonal som de känner sedan förut, säger Jörgen Byskata, direktör för temperaturreglerade transporter vid FREJA Transport & Logistics.

  TL Trans ägdes tidigare av Jörgen Byskata och Marko Ruotsalainen. Detta är det första företagsförvärvet som FREJA Group gjort under den tid som koncernen har haft verksamhet i Finland. FREJA Group inledde sin verksamhet i Finland år 2003, då koncernen köpte det finländska bolaget Maa ja Meri Oy, tillsammans med Matti Urmas, VD.

  Maa ja Meri Oy grundades år 1942. Då var dess uppgift att erbjuda finska Försvarsmakten speditionstjänster inom transport av militärt material.

  Namnet FREJA Transport & Logistics togs i bruk i början av år 2009, då alla företag i FREJA Group fick enhetliga namn.

  Inom FREJAs internationella transporttjänster ingår internationella vägtransporter (cirka 850 trailers), sjö- och flygfrakt samt projekttransporter.

  Utöver standardtrailers har företaget dessutom cirka 80 temperaturreglerade trailers som är godkända och utrustade för ADR-transporter. Samtliga har också ATP/FRC-klassificering. Dessa trailers lämpar sig för transporter i temperaturer mellan -25 och +25 grader Celsius.

   

  FREJA Transport & Logistics Oy har sitt huvudkontor i Åbo och kontor i Kronoby, Vanda och Vasa. År 2020 omsatte FREJA Transport & Logistics Oy cirka 86 miljoner euro. FREJA har cirka 60 anställda i Finland.

  Vi är ett självständigt landsbolag och en del av FREJA Group som har verksamhet i Danmark, Sverige, Norge, Polen och Kina. Koncernen har sammanlagt 32 verksamhetsställen och cirka 960 anställda.

   

  Mer information och intervjuer