Pyydä yrityksellesi tarjous kansainvälisestä kuljetuksesta

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  fi

  EU:n ja Britannian suhde on brexitin jälkeen vielä epäselvä – tarkastusvinkkejä tuonti- ja vientiyrityksille


  Vaikka 1. tammikuuta 2021 voimaan astuvan brexitin myötä saataisiin aikaan vapaakauppasopimus Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välille, vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan ero ulkomaankaupan sujumiseen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Yhdistynyt kuningaskunta käsittää Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin.

  – Tuonti- ja vientiyrityksissä on ihan viimeiset hetket valmistautua vuodenvaihteen eroon. Myös vuoden 2021 liiketoiminnassa kannattaa varautua siihen, että brexit saattaa vaikuttaa tavaroiden liikkumisen sujuvuuteen EU:n ja Britannian välillä, FREJA Transport & Logistics Oy:n liikennejohtaja Sampo Koulu sanoo.

  Koulu kuitenkin painottaa, että FREJA on tottunut hoitamaan kuljetuksia saarivaltioon, eikä rahdin kuljettaminen sinänsä muutu, vaikka kaupankäynti vaatii enemmän byrokratiaa ja väliin tulee myös tulli.

  Tulli muistuttaa, että Britannian kanssa kauppaa käyvien yritysten tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kaikkien EU:n ulkopuolisten maiden, myös Britannian, kanssa kauppaa käyvien yritysten tulee olla EORI-rekisteröityjä vuoden 2020 lopussa. EORI-numeron voi hankkia maksutta Tullista.

  [caption id="attachment_16457" align="aligncenter" width="800"] Lue aikaisempi juttumme EORI-numerosta.[/caption]

  Tulli tiedottaa tarkemmin muutoksista ja niiden käytännön vaikutuksista myöhemmin lisää. Tullin brexit-tietoihin voit tutustua Tullin sivuilla.

  Mahdollinen vapaakauppasopimus ei vastaa sisämarkkinoita

  Euroopan komissio painottaa sivuillaan, että vuoden loppuun jatkuvan siirtymäkauden aikana EU ja Yhdistynyt kuningaskunta neuvottelevat uudesta yhteistyösopimuksesta, jossa määrätään erityisesti vapaakauppa-alueesta. Ei kuitenkaan ole varmaa, tehdäänkö tällainen sopimus ja tuleeko se voimaan siirtymäkauden päättyessä.

  Tällaiseen sopimukseen perustuva suhde olisi joka tapauksessa markkinoillepääsyä koskevien edellytysten osalta hyvin erilainen kuin tämänhetkinen tilanne, jossa Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu sisämarkkinoihin, EU:n tulliliittoon sekä arvonlisävero- ja valmisteveroalueeseen.

  [caption id="attachment_16462" align="aligncenter" width="800"] Riippumatta siitä, minkälaisen sopimuksen EU ja Britannia neuvottelevat, siirtymäkauden jälkeen kaikki tuodut tai viedyt tavarat osapuolten välillä on tulliselvitettävä. Kuva: Tulli[/caption]

  Varaudu siirtymäkauden päättymiseen

  Komissio kehottaa tuonti- ja vientiyrityksiä varmistamaan ennen siirtymäkauden päättymistä:

  • EU:n ilmoitetun laitoksen antama sertifiointi, jos tällaista sertifiointia edellytetään EU:n tuotelainsäädännössä.
  • varmistamaan, että sijoittautumista koskevia vaatimuksia noudatetaan ns. vastuuhenkilöiden osalta, joiden tehtävänä on varmistaa säännösten jatkuva noudattaminen, ja valtuutettujen edustajien osalta.
  • mukauttamaan tarvittaessa tuotteiden merkintöjä.

  Lisäksi komissio huomauttaa, että vuoden 2021 alusta ei enää ole oikeusperustaa, jonka perusteella voitaisiin vaatia Yhdistyneessä kuningaskunnassa olevien lähettäjien ja/tai vastaanottajien hallussa olevien vakuuksien maksamista.

  Komissio on julkaissut useita tiedonantoja, joista osa on jo suomennettukin. Kaikki tiedonannot ovat luettavissa komission sivuilla.

  Britannia on Suomen seitsemänneksi tärkein vientimaa

  Eurooppatiedotuksen mukaan Britannia on Suomen seitsemänneksi tärkein vientimaa ja kahdeksanneksi tärkein tuontimaa. Noin 4,5 prosenttia suomen tavaraviennistä suuntautui vuonna 2017 Brittein saarille. Tuonnista noin kolme prosenttia tulee Britanniasta. Brexitin taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida tässä vaiheessa, koska uuden kauppasopimuksen sisältöä ei tässä vaiheessa vielä tiedetä ja välillisistä vaikutuksia on vaikeaa muodostaa kokonaiskuvaa.

  Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n Valtioneuvoston kanslialle tekemän Suomen ja Britannian taloussuhteet -selvityksen mukaan Suomen vienti Britanniaan painottuu välituotteisiin, tärkeimpiä vientitavaroita ovat metsä- ja kemianteollisuuden tuotteet. Paperi ja pahvi ovat ylivoimaisesti tärkein tavararyhmä viennissä Britanniaan.