Pyydä yrityksellesi tarjous kansainvälisestä kuljetuksesta

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  fi

  Brexit astuu voimaan, siirtymäaika alkaa


  Britannian erottua EU:sta helmikuun alussa alkaa siirtymäkausi, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun.

  Kuluvan vuoden aikana EU ja Britannia neuvottelevat tulevasta suhteesta. EU:n ja Britannian on tarkoitus sopia erilaisia yhteistyöjärjestelyjä, jotka koskevat muun muassa kauppaa ja investointeja.

  Koska neuvotteluaikaa on hyvin vähän, on mahdollista, että kaikesta ei ehditä sopia ennen vuoden loppua.

  – Selvää on, että yritysten kaupankäynti sekä logistiikka- ja toimitusketjut tulevat muuttumaan siirtymäajan päättymisen jälkeen. Oletettavaa on, että tulliselvitysten määrä tulee lisääntymään selvästi. Siirtymäajan päättymisen jälkeen myös huolitsijoiden tarve brittiläisten ja suomalaisten yritysten välisessä kaupassa voi lisääntyä, FREJA Transport & Logisticsin toimitusjohtaja Matti Urmas sanoo.

  Neuvottelujen lähtökohtana vapaakauppasopimus

  Kuten Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) EU:n ja kauppapolitiikan johtava asiantuntija Janica Ylikarjula kirjoittaa Britannian julkilausuttuina reunaehtoina on jättäytyä pois EU:n yhteisistä sisämarkkinoista ja tulliliitosta.

  – Niinpä lähtökohtana on neuvotella Britannian ja EU:n välille vapaakauppasopimus. Kunnianhimoinenkaan vapaakauppasopimus ei korvaa sisämarkkinoita, vaan suhde on etäisempi ja kaupankäynnin kustannukset kasvavat, Ylikarjula kuvailee.

  Tullin mukaan brexit on erityisen suuri haaste niille yrityksille, jotka tähän asti ovat toimineet ainoastaan EU:n sisämarkkinoilla. Jos yritys käy siirtymäajan päättymisen jälkeen kauppaa Britannian kanssa, sen on noudatettava tulliselvitysmenettelyjä, jotka ovat kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa pakollisia.

  Britannian kanssa kauppaa tekevien yritysten näkökulmasta epävarmuus ei pääty helmikuun alun EU-eroon, vaan jatkuu siihen asti, kunnes kauppasopimus on saatu solmittua.

  Suomen Huolinta- ja logistiikkaliiton toimitusjohtaja Petri Laitisen mukaan SHLL:ssä ja sen edus­ta­mis­sa huo­lin­ta- ja lo­gis­tiik­ka-alan fir­mois­sa Bre­xi­tin vai­ku­tuk­sia Suo­men ul­ko­maan­kau­pal­le ja -kul­je­tuk­sil­le on seu­rat­tu tark­kaan.

  – Mut­ta pää­dyt­tiin­pä neu­vot­te­luis­sa, mi­hin tu­lok­seen ta­han­sa, us­kon et­tä Suo­men ul­ko­maan­kau­pan kul­je­tuk­sia hoi­ta­vil­la huo­lin­ta- ja lo­gis­tiik­ka­liik­keil­lä on hy­vät val­miu­det huo­leh­tia kul­je­tuk­sis­ta ja nii­hin liit­ty­vis­tä muo­dol­li­suuk­sis­ta jat­kos­sa­kin, Petri Latinen toteaa SHLL:n sivuilla.

  Brexitistä kertovia sivuja